Helista meile 526 2358 või saada kiri info@askandia.ee
RSS-voog Askandia Partnerid Rss Feed
ObjektTehingu tüüpMaakondLinnLinnaosaHindTubade arvÜldpindKrundi suurus

Mida arvavad Eesti elanikud kinnisvaraturust?

Konjuktuuriinstituut viis läbi uuringu, kus osalejatele esitati kaks küsimust:

1. Kas plaanite järgmise 2-3 aasta jooksul eluaset osta?

2. Kas peate lähema 2-3 aasta jooksul eluaseme ostmist soodsaks tegevuseks?

Uuringu kokkuvõttest selgus, et eluaseme ostu osas on elanike aktiivsus pigem tagasihoidlik. Koguni 91% elanikest ei pidanud eluaseme ostmist lähema 2-3 aasta jooksul tõenäoliseks, kellest 81% oli selles kindlalt veendunud ja 10%  arvas, et nad ei hakka tõenäoliselt uut eluaset  ostma. Potentsiaalseid eluaseme soetajaid oli 8%, kellest 2% plaanis kindlalt eluaseme ostu ja 6% pidas seda tõenäoliseks.

Erinevates elanike rühmades olid ootused eluaseme  soetamisele suhteliselt sarnased. Suuremat huvi eluaseme ostmise vastu võis täheldada 16-29-aastaste vanuserühmas, kus ostmist plaanis  20% küsitletutest ning kõrgeima sissetulekuga elanike rühmas, kus eluaseme ostu plaanis 15% küsitletutest. Maainimeste huvi uue eluaseme soetamisele oli linnaelanikega võrreldes madalam.

Eluaseme soetamise sooduse osas selgelt väljakujunenud üldine arvamus puudus. Eluaseme   ostmist lähema 2-3 aasta jooksul pidasid elanikud pigem ebasoodsaks kui soodsaks. Koguni 44% elanikest pidas eluaseme ostmist ebasoodsaks (17% täiesti ja 27% pigem ebasoodsaks). Samas pidas jällegi 37% elanikest võimalikku tehingut soodsaks  (7% väga ja 30% mõnevõrra soodsaks) ning 19% ei osanud hinnangut anda.

Ostuplaanidega elanikud, kellest iga teine kuulus kõrgeimasse sissetuleku rühma, hindasid võimalikku eluaseme ostu enda jaoks rahaliselt jõukohaseks. Elanikest 67%, kes plaanisid lähitulevikus eluaset osta, pidasid seda soodsaks tegevuseks, 25% ebasoodsaks ja 8%-l puudus seisukoht. Elanikest, kes ei plaaninud lähiajal eluaset osta, pidasid eluaseme ostu lähema 2-3 aasta jooksul soodsaks 34%, ebasoodsaks 46% ja arvamus puudus 20%-l.  Pigem soodsaks kui ebasoodsaks hinnati eluaseme soetamist suurema sissetulekuga elanike rühmas (IV kvartiil) ning  Pärnu-, Lääne-, Põlva-, Valga- ja Võrumaal.Teised elanike rühmad pidasid eluaseme soetamist pigem ebasoodsaks või siis jagunesid hinnangud võrdselt.

Jaga oma sõpradega:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • RSS